Τρίτη, Μαΐου 05, 2009

Ερώτηση για θεσμοθέτηση αμοιβής
εκπαιδευτικών για απασχόλησή τους σε
δημόσια σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής, μαζί με άλλους συναδέλφους του της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, κατέθεσε στη Βουλή ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα την θεσμοθέτηση της επί πληρωμή συμμετοχής σε προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης για την απασχόληση εκπαιδευτικών σε δημόσια σχολεία για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΣΟΚ - ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΛΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Α. Σπηλιωτόπουλο

Θέμα: θεσμοθέτηση της επί πληρωμή συμμετοχής σε προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης ως ελάχιστης προϋπόθεσης για την απασχόληση εκπαιδευτικών σε δημόσια σχολεία για άτομα με ειδικές ανάγκες (Ν. 3699/2008)

Περισσότεροι από 170.000 πτυχιούχοι καθηγητικών σχολών (φιλόλογοι, φυσικοί, μαθηματικοί κτλ), που συνωστίζονται για μια θέση εκπαιδευτικού στα δημόσια σχολεία. βλέπουν τις ελπίδες τους να γίνονται αντικείμενο οικονομικής και προσωπικής εκμετάλλευσης μέσω της εφαρμογής του Ν. 3699/2008, ο οποίος θέτει ως προϋπόθεση για την απασχόληση εκπαιδευτικών στα σχολεία για άτομα με ειδικές ανάγκες τη συμμετοχή σε σεμινάρια 400 ωρών στην Ειδική Αγωγή, η συμμετοχή στα οποία συνεπάγεται ένα υψηλό κόστος που κυμαίνεται από 1700 € και φτάνει έως και τα 3000 €.

Την αρχή έκανε η Ένωση Ελλήνων Φυσικών και το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας ανακοινώνοντας τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων στην Ειδική Αγωγή διάρκειας 400 ωρών και με κόστος 1700 € και προσφέροντας σε όσους θα ολοκλήρωναν τα σεμινάρια πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην ειδική αγωγή και την δυνατότητα / υπόσχεση της πρόσληψης στα δημόσια σχολεία για άτομα με ειδικές ανάγκες. Λίγο αργότερα ψηφίστηκε ο Ν. 3699/2008 για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση που προέβλεπε ότι για να διοριστεί ένας εκπαιδευτικός σε σχολεία ειδικής αγωγής ήταν απαραίτητο, μεταξύ άλλων, ένα σεμινάριο 400 ωρών. Την ψήφιση του νόμου ακολούθησε η διοργάνωση από διάφορους φορείς αντίστοιχων σεμιναρίων σε μεγάλο αριθμό ελληνικών πόλεων και με υψηλότατο κόστος για τους συμμετέχοντες.

Πέρα από το προφανές πρόβλημα της κερδοσκοπικής αντιμετώπισης και της απάλειψης του δημόσιου χαρακτήρα του διορισμού στο Δημόσιο, τα ίδια τα σεμινάρια παρουσιάζουν σειρά προβλημάτων που λειτουργούν σε βάρος των νέων που επιθυμούν, έστω και δια αυτής της αναξιοκρατικής οδούς, να εργαστούν στο δημόσιο: Ο αριθμός των συμμετεχόντων στα σεμινάρια αυξάνεται διαρκώς, Ορισμένα εξ αυτών συμπιέζουν τον χρόνο επιμόρφωσης στο ένα εξάμηνο με αποτέλεσμα η εκπαιδευτική διαδικασία να στριμώχνεται και σε Σαββατοκύριακα με 9ωρα και 10ωρα μαθήματα από πόλη σε πόλη. Τα περισσότερα σεμινάρια δεν παρέχουν καμίας μορφής πρακτική άσκηση, η οποία είναι σίγουρα απαραίτητη για τη σωστή και δημιουργική ενασχόληση με την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Επίσης, δεν υπάρχει καμίας μορφής δημόσιος έλεγχος.

Δυστυχώς, οι φόβοι για περαιτέρω διεύρυνση του προβλήματος είναι παρόντες καθώς καλλιεργείται η ιδέα να περάσει σε φορείς η εκπαιδευτική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων, που μέχρι σήμερα γίνεται δωρεάν από την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός :

  1. Ποιοι λόγοι οδήγησαν στη νομοθετική θεσμοθέτηση της συμμετοχής στα σεμινάρια ως προϋπόθεσης για τον διορισμό στα δημόσια σχολεία;
  2. Για ποιο λόγο η εξειδικευμένη επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή δεν αναλαμβάνεται ως υποχρέωση του κράτους και ανατίθεται σε φορείς χωρίς την ύπαρξη δημοσίου ελέγχου;
  3. Ποιες εγγυήσεις υπάρχουν ότι τα εν λόγω σεμινάρια οδηγούν στην απόκτηση σύγχρονων, επιστημονικών, ουσιαστικών και απαραίτητων γνώσεων για την απασχόληση σε δημόσια σχολεία για άτομα με ειδικές ανάγκες;
  4. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η κυβέρνηση προκειμένου να διασφαλίσει τον δημόσιο και αξιοκρατικό χαρακτήρα της πρόσληψης στο δημόσιο;
  5. Πως απαντά η κυβέρνηση στις κατηγορίες των φοιτητών ότι το ισχύον σύστημα οδ σε προφανείς διακρίσεις σε βάρος οικονομικά ασθενέστερων πολιτών;Πώς σχεδιάζει η κυβέρνηση να αποτρέψει την περαιτέρω εφαρμογή του συστήματος επί πληρωμή σεμιναρίων και σε άλλους τομείς της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, όπως στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων;

Δεν υπάρχουν σχόλια: