Πέμπτη, Ιουνίου 18, 2009

Ερώτηση για καθυστέρηση πρόσληψης
δικηγόρου στη Νομαρχία Ροδόπης

O Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής, κατέθεσε στη Βουλή ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, με θέμα την απαράδεκτη καθυστέρηση ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία στη Νομαρχία Ροδόπης.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Απαράδεκτη καθυστέρηση ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία στη Νομαρχία Ροδόπης

Τα τελευταία χρόνια επανειλημμένα έχει παρουσιασθεί στην Κυβέρνηση το πρόβλημα των σοβαρών ελλείψεων σε προσωπικό της Νομαρχίας Ροδόπης. Μία από αυτές είναι και εκείνη ενός δικηγόρου, οι υπηρεσίες του οποίου κρίνονται απαραίτητες για τη στοιχειώδη νομική υποστήριξη των Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης. Ενώ για το θέμα αυτό έχουν προωθηθεί αρμοδίως:

• Το τεκμηριωμένο αίτημα της Νομαρχίας Ροδόπης (3497/11-7-2007) προς το Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΑΜΘ)

• Η σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας ΑΜΘ (6045/24-7-2007) προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ, Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ)

• Η διαβίβαση του θέματος στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από το Τμήμα Οικονομικών Μεταβολών του ΥΠΕΣΔΔΑ, για τις δικές του σχετικές ενέργειες (64005/23-11-2007)παραλόγως έως σήμερα, δύο χρόνια μετά, δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στην υπόθεση.

ΕΠΕΙΔΗ η ανάγκη πρόσληψης δικηγόρου στη Νομαρχία Ροδόπης είναι επιτακτική δεδομένων των καθημερινών αναγκών καλής διοίκησης

ΕΠΕΙΔΗ η τρέχουσα πολιτική και κοινωνική συγκυρία έχει αποδείξει πόσο σημαντική είναι η βέλτιστη δυνατή νομική υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και για τον περιορισμό φαινομένων ελαστικών ερμηνειών στο θεσμικό πλαίσιο και αδυναμίας αποτύπωσης των ευθυνών των δημόσιων λειτουργών και υπηρεσιών

ΕΠΕΙΔΗ στον Εσωτερικό Οργανισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης προβλέπονται 2 θέσεις δικηγόρων και επί του παρόντος δεν υπηρετεί κανένας

ΕΠΕΙΔΗ παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας κάλυψης της θέσης ενός δικηγόρου με πάγια αντιμισθία στη Νομαρχία Ροδόπης στο μέρος που αφορά τις ενέργειες της κεντρικής διοίκησης, πράγμα που εκθέτει τον κρατικό μηχανισμό

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί

1. Γιατί καθυστερεί τόσο πολύ η ολοκλήρωση μιας μάλλον τυπικής διαδικασίας που θα οδηγήσει στην προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης ενός δικηγόρου με πάγια αντιμισθία στη Νομαρχία Ροδόπης;

2. Πότε θα ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία στο μέρος που αφορά την κεντρική διοίκηση;

Δεν υπάρχουν σχόλια: