Παρασκευή, Ιουνίου 26, 2009

Ερώτηση για απαράδεκτη πολιτική μεταφοράς μαθητών

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής, κατέθεσε στη Βουλή ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών σχετικά με την απαράδεκτη πολιτική μεταφοράς των μαθητών από την Κυβέρνηση.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής :

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

1. ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

2. ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ»

Η Κυβέρνηση έχει ποικιλοτρόπως ενημερωθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές στο σύστημα μεταφοράς μαθητών, το οποίο εμφανίζει έντονη αστάθεια, με ιδιαίτερες συνέπειες για ευαίσθητους ακριτικούς νομούς όπως η Ροδόπη. Ενδεικτικά, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, είχα καταθέσει την 9637/3-4-2008 Ερώτηση, ερωτώντας, ανάμεσα στα άλλα, αν αναγνωρίζουν το πρόβλημα της σοβαρής καθυστέρησης εξόφλησης των οφειλών του Κράτους προς τα ΚΤΕΛ – αναδόχους, γιατί καθυστερεί η εξόφληση των ανειλημμένων αυτών υποχρεώσεων, ποια μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση για να διασφαλίσει στο μέλλον την ομαλή χρηματοδότηση της διαδικασίας μεταφοράς και αν συνειδητοποιεί τις ευθύνες της για την ομαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση των μαθητών στα σχολεία τους στους ακριτικούς Νομούς και πώς σκοπεύει να την διασφαλίσει. Οι απαντήσεις που έλαβα ήταν άνευ πολιτικής και διεκπεραιωτικής ουσίας, όπως δυστυχώς πολλάκις έχει παρατηρηθεί με ευθύνη της Κυβέρνησης, και πρακτικά παρέθεταν τις ισχύουσες διατάξεις (με κυριότερη την ΚΥΑ ΙΒ/6071/1998 ΦΕΚ 932/τ.Β’/1998) και περιέγραφαν τη μεταβίβαση της ευθύνης της διαδικασίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (ΠΔ 161/2000 ΦΕΚ 145//τ.Α’/2000), χωρίς όμως να παραδέχονται το πρόβλημα ή να αποσαφηνίζουν την επάρκεια και το χειρισμό των εγκεκριμένων κάθε φορά χρηματοδοτήσεων.

Πρόσφατα αναδείχθηκε και πάλι το χάος που εξακολουθεί να επικρατεί στο θέμα της μεταφοράς των μαθητών. Η Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για το γεγονός ότι παρά την έκδοση από την αρχή του έτους τριών διαφορετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, η μεταφορά των μαθητών παραμένει γρίφος για τον κάθε Νομάρχη, και τελικά αποτελεί αξεπέραστο πρόβλημα για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Η αρμοδιότητα της μεταφοράς μεταφέρεται από φορέα σε φορέα χωρίς να παρέχονται ούτε οι πόροι αλλά ούτε και η απαραίτητη προσοχή σ’ ένα μείζον θέμα. Το κράτος αυτοσχεδιάζει, δίνοντας την εντύπωση ενός αμήχανου, απρόθυμου και αναποτελεσματικού μηχανισμού. Τον περασμένο Ιανουάριο ψηφίστηκε στη Βουλή νόμος που μετέφερε την αρμοδιότητα στις σχολικές επιτροπές των δήμων. Οι δήμοι αρνήθηκαν να αναλάβουν την αρμοδιότητα χωρίς εγγυημένους πόρους, με αποτέλεσμα να υποχρεωθεί ο υφυπουργός Παιδείας κ. Α. Λυκουρέντζος να ζητήσει με ειδική εγκύκλιο, που εστάλη πριν από λίγες ημέρες στις Νομαρχίες, την επαναφορά της αρμοδιότητας, με τη γνωστή όμως δυσκολία στη χρηματοδότηση. Ένας νόμος όμως δεν μπορεί να ακυρωθεί από μία εγκύκλιο υφυπουργού και φυσικά αναμένεται θεσμική επανόρθωση του θέματος.

Η τακτική αυτή του Υπουργείου, να προκαλεί παραλυτική σύγχυση στο ζήτημα της αρμοδιότητας και της χρηματοδότησης της μεταφοράς των μαθητών, δημιουργεί αξεπέραστα προβλήματα ειδικά στο σύστημα μεταφοράς των παιδιών με αναπηρία.

Παρά την εποικοδομητική στάση του ΠΑΣΟΚ και τις προτάσεις που έχει καταθέσει για το σοβαρό αυτό θέμα, η αδιαφορία της κυβέρνησης έχει δημιουργήσει για μια ακόμη φορά τον κίνδυνο επανάληψης των προβλημάτων στη μεταφορά των μαθητών με αναπηρία, με όλες τις ηθικές, ψυχολογικές και πρακτικές συνέπειες που συνεπάγεται αυτή η στασιμότητα.

ΕΠΕΙΔΗ όλα τα παραπάνω δεν συνάδουν με την εικόνα ενός ευνομούμενου κράτους και προκαλούν περιττά προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρά τις τεκμηριωμένες ενημερώσεις και προτάσεις προς την Κυβέρνηση.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί

1. Σκοπεύουν επιτέλους να υπολογίσουν σωστά τις χρηματοδοτικές ανάγκες της διαδικασίας μεταφοράς μαθητών ;

2. Μπορούν να δεσμευτούν ότι θα τις εξασφαλίσουν για το δημόσιο φορέα που, έστω και μετά από πειραματισμούς, θα αναλάβει τις σχετικές ευθύνες ;

3. Υπάρχει σχεδιασμός οριστικής (μακροχρόνιας) αντιμετώπισης του ζητήματος με όρους συμφέροντες για το δημόσιο συμφέρον, όπως π.χ. η ανάληψη της αρμοδιότητας αυτής από το Υπουργείο Παιδείας, χωρίς λοιπούς ενδιάμεσους που επιβαρύνουν αναίτια την απρόσκοπτη εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν ;

4. Ειδικότερα, με ποιες άμεσες ενέργειες σκοπεύει η Κυβέρνηση να επιλύσει κατά προτεραιότητα και οριστικά το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών με αναπηρία στις σχολικές μονάδες;

ΑΘΗΝΑ, 25-06-2009

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: