Παρασκευή, Ιουλίου 03, 2009

Ερώτηση για Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

ΠΡΟΣ ΤΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: "Η Κυβέρνηση επιχειρεί την υποβάθμιση του ρόλου και του έργου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα"

Με αφορμή την δημοσιοποίηση και την παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το έτος 2008 πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες παρατηρήσεις σχετικά με το έργο της Ανεξάρτητης Αρχής καθώς και την αποτελεσματικότητά της.

Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αρχή σύμφωνα με την Έκθεση αλλά και σύμφωνα με τον Πρόεδρό της κ. Γεραρή συνοψίζονται στα εξής: α) δυστροπία της Δημόσιας Διοίκησης να εφαρμόσει ευθέως το νόμο, λόγω της παράλληλης ισχύος διαφορετικών νομοθετημάτων, β) απαρχαιωμένος ιδρυτικός νόμος της Αρχής, γ) έλλειψη προσωπικού. Πιο συγκεκριμένα, η Αρχή υπέβαλε πρόταση για το διπλασιασμό των οργανικών θέσεων σε μία τριετία, καθώς "με την παρούσα οργανική σύνθεση του προσωπικού η Αρχή αδυνατεί να ανταποκριθεί στην αποστολή της". Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι πρωταρχική αποστολή της Αρχής αποτελεί η έκδοση οδηγιών προς τον σκοπό ενιαίας εφαρμογής των ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ανωτέρω προβλήματα έχουν ως συνέπεια, σύμφωνα με την Έκθεση, την "παραμέληση του προληπτικού και ρυθμιστικού ρόλου της Αρχή, που έχει ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό της στην εξέταση ατομικών παραπόνων και την αδυναμία της να είναι αποτελεσματική σε συλλογικό επίπεδο".

Ουσιαστικά, η Αρχή, δια της Εκθέσεως αλλά και του Προέδρου της, μας αποκαλύπτει ότι δεν ανταποκρίνεται στο έργο της, δεν είναι αποδοτική, ούτε αποτελεσματική. Μελετώντας όμως προσεκτικά την Έκθεση και ειδικότερα τα στατιστικά στοιχεία και τις αποφάσεις της Αρχής, βλέπει κανείς ότι το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο και βαθύτερο από αυτό που περιγράφει ο κ. Γεραρής. Γιατί ακόμη και αυτό που παρουσιάζεται ως έργο της Αρχής, ακυρώνεται από την αδυναμία της να το φέρει εις πέρας εμπρόθεσμα και αποτελεσματικά.

Βλέπουμε λοιπόν, στο Παράρτημα της Έκθεσης επιλεγμένες αποφάσεις του 2008 επί προσφυγών –καταγγελιών που υποβλήθηκαν στην Αρχή το 2007, το 2006 (αποφάσεις υπ’ αριθμ. 5/2008, 6/2008, 23/2008 κ.α.), το 2005 (αποφάσεις υπ’ αριθμ. 11/2008, 60/2008 κ.α.) , ακόμα και το 2004 (απόφαση υπ’ αριθμ. 10/2008). Με ποια κριτήρια η Αρχή ασκεί το έργο της επίλυσης διαφορών και της παροχής προστασίας όταν αποφασίζει μετά από ένα ή δύο χρόνια; Και μάλιστα όταν ο νόμος (Ν. 2472/1997, άρθρο 14) προβλέπει τη δυνατότητα παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, που σημαίνει ότι η διαδικασία ενώπιον της αρχής θεσπίστηκε προκειμένου να είναι συντομότερη και πιο ευέλικτη(!). Επί της ουσίας λοιπόν, η προστασία της Αρχής που παρέχεται ετεροχρονισμένα καθίσταται άνευ αντικειμένου, άκαιρη και εντέλει άχρηστη.

Ένα δεύτερο σημαντικό πρόβλημα εντοπίζεται στην επιβολή των κυρώσεων. Πράγματι, μια ανεξάρτητη Αρχή πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις με καθολικό χαρακτήρα, ώστε να διασφαλίζεται ο ¨ανεξάρτητος¨ χαρακτήρας της αλλά και να επιτελεί επί της ουσίας το έργο της. Εν τούτοις, η αυστηρότητα των προστίμων που επιβάλλονται φαίνεται ότι εξαρτάται από το μέγεθος της εταιρείας που δέχεται το πρόστιμο, ενώ φυσικά οι υπηρεσίες του Δημοσίου δέχονται μόνο συστάσεις και προειδοποιήσεις. Ο πλουραλισμός αυτός των κυρώσεων σχετικά με την επιβολή και το ύψος του προστίμου χωρίς ευδιάκριτα και αντικειμενικά κριτήρια δημιουργεί οπωσδήποτε την ανασφάλεια αλλά και την καχυποψία των πολιτών απέναντι στην Αρχή.

Δεδομένων των ανωτέρω, η απόδοση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά το 2008 αποδείχθηκε όχι μόνο ανεπαρκής αλλά καθ’ όλα απογοητευτική. Η Αρχή δεν ανταποκρίθηκε στους στόχους της, ούτε επιτέλεσε με επιτυχία και αποτελεσματικότητα το έργο της. Οι λόγοι που οδήγησαν σ’ αυτή την απαξίωση είναι κυρίως πολιτικοί και εντοπίζονται στη βούληση της κυβέρνησης να αποδυναμώσει σταδιακά τις ανεξάρτητες Αρχές της χώρας. Με την ελλιπή χρηματοδότηση, τις τεράστιες και χρόνιες ελλείψεις σε προσωπικό και το απαρχαιωμένο νομοθετικό πλαίσιο η κυβέρνηση έχει καταφέρει να υποβαθμίσει πλήρως την Αρχή.

Κατόπιν των ανωτέρω
ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Εάν γνωρίζει ότι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως λειτουργεί σήμερα δεν παράγει ουσιαστικό έργο, καθώς ούτε τον προληπτικό της ρόλο είναι σε θέση να επιτελέσει ούτε το κυρωτικό της σύστημα είναι σαφές και αποτελεσματικό.

2. Εάν προτίθεται να προχωρήσει σε ικανοποίηση των αιτημάτων της Αρχής όπως αυτά εκθέτονται στην από 2008 Έκθεση Πεπραγμένων, και ειδικότερα εάν θα προβεί σε πρόσληψη νέου επιστημονικού προσωπικού και εάν ναι, με ποιο τρόπο. Εάν προτίθεται επίσης να προχωρήσει σε τροποποίηση του Ιδρυτικού Νόμου της Αρχής, ώστε να λειτουργεί πιο ευέλικτα και αποτελεσματικά.

3. Εάν προτίθεται η Κυβέρνηση να εκπονήσει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για την αναδιάρθρωση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού όσο και σε επίπεδο έργου προληπτικού και κυρωτικού.

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: