Παρασκευή, Ιουλίου 03, 2009

Ερώτηση για αρχαιολογική προοπτική
και ταυτότητα του Νομού Ροδόπης

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

ΠΡΟΣ ΤΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: "Η Πολιτεία οφείλει να ενδυναμώσει την αρχαιολογική προοπτική και ταυτότητα του Νομού Ροδόπης."

Ο Νομός Ροδόπης, είναι μία πανέμορφη περιοχή, με εξαιρετικό ιστορικό ενδιαφέρον. Δυστυχώς πολλές φορές βιώνει στο έπακρο τις συνέπειες του αντικειμενικού μειονεκτήματος της απόστασης από το κέντρο. Έτσι, εφόσον και στο θέμα της ανάπτυξης αξιόλογης αρχαιολογικής δραστηριότητας, το ενδιαφέρον στην Ελλάδα στρέφεται σε παραδοσιακής λογικής προτεραιότητες, με εμφανές το κριτήριο της εγγύτητας προς το γεωγραφικό κέντρο, δυστυχώς η Ροδόπη φαντάζει ως φτωχός συγγενής. Η πολιτική της Κυβέρνησης, όσον αφορά την υποστήριξη της αρχαιολογικής και ανασκαφικής έρευνας και της αξιοποίησης των ευρημάτων της, δεν έχει λάβει υπ’ όψιν της την απαραίτητη περιφερειακή διάσταση και κρίνεται αποσπασματική.

Παρά το γεγονός ότι στη Ροδόπη είναι κοινό μυστικό ότι μπορούμε όλοι να προσδοκούμε πολλές αξιόλογες ανακαλύψεις και ότι είναι συνηθισμένο το γεγονός των τυχαίων ευρημάτων (πολλές φορές μετά από λαθρανασκαφές με τις οποίες διασταυρώνονται τα κρατικά αρχαιολογικά συνεργεία), τα αποτελέσματα της κρατικής πολιτικής δε δικαιώνουν αυτές τις προσδοκίες. Οι αρχαιολογικές υπηρεσίες του Νομού Ροδόπης αντιμετωπίζουν οξύτατα προβλήματα υποχρηματοδότησης και στελέχωσης.

Η επιστήμη της αρχαιολογίας, δηλαδή του εντοπισμού, αποκάλυψης, μελέτης και ερμηνείας των υλικών καταλοίπων των ανθρώπινων κοινωνιών από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι σήμερα έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης στο Νομό Ροδόπης τα οποία δεν τυγχάνουν κατάλληλης υποστήριξης και αξιοποίησης. Ιδιαίτερα η Μαρώνεια, το Παπίκιο και η Μαξιμιανούπολη αναμένουν μάταια τις απαραίτητες αρχαιολογικές παρεμβάσεις και την τοποθέτησή τους σε υψηλή θέση στην κλίμακα των ερευνητικών προτεραιοτήτων της Πολιτείας. Η ίδια διστακτικότητα και στασιμότητα παρατηρείται και στο θέμα της μουσειακής καταξίωσης των αρχαιοτήτων της περιοχής του Νομού Ροδόπης και του ρόλου τους στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης παρέμβασης όσον αφορά τη γνώση του παρελθόντος από το ευρύ κοινό, χωρίς να εξαιρούνται στοχεύσεις τουριστικού και εθνικού ενδιαφέροντος, πέραν των θεσμικών, αισθητικών, και πολιτιστικών πτυχών, αμιγώς επιστημονικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Στη Ροδόπη υπάρχει μεγάλη ανάγκη για τη μέριμνα για τις αρχαιότητες (στο πλαίσιο της σύγχρονης μουσειολογίας), γενναίας υποστήριξης της αρχαιολογικής έρευνας σε ήδη εντοπισμένους χώρους αλλά και για την διερεύνηση (και τεκμηρίωση) νέων θέσεων σε στεριά και θάλασσα, ολοκληρωμένης αξιοποίησης των ανασκαφικών ευρημάτων και, τέλος, ενθάρρυνση εξειδικευμένων εθνογραφικών και αρχαιολογικών παρατηρήσεων που θα αφορούν τη διαχρονική μελέτη των ειδικών παραγόντων πολιτισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Αναγνωρίζει τα ελλείμματα της αρχαιολογικής και μουσειολογικής πολιτικής στο Νομό Ροδόπης και πώς τα αξιολογεί;

2. Υφίσταται κάποιος ολοκληρωμένος κυβερνητικός σχεδιασμός για την υποστήριξη της αρχαιολογίας στο Νομό Ροδόπης και την ενδεδειγμένη αξιοποίηση των ευρημάτων της; Με ποιες συγκεκριμένες προβλεπόμενες δράσεις και παρεμβάσεις με ποιο χρονοδιάγραμμα και με ποιο προϋπολογισμό;

3. Ποιες παρεμβάσεις σε επίπεδο μουσειακών υποδομών έχουν γίνει τα τελευταία πέντε χρόνια στο Νομό Ροδόπης και πόσα κονδύλια έχουν διατεθεί;

4. Ποιες ανασκαφικές παρεμβάσεις έχουν γίνει τα τελευταία πέντε χρόνια στο Νομό Ροδόπης και πόσα κονδύλια έχουν διατεθεί;

5. Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση στα ανασκαφικά έργα στο Νομό Ροδόπης, και ποια η προβλεπόμενη πορεία τους σε επίπεδο χρηματοδότησης και χρονοδιαγραμμάτων ανάπτυξής τους;

6. Πώς σκοπεύει η Κυβέρνηση να ενισχύσει τη λειτουργία των αρχαιολογικών υπηρεσιών στο Νομό Ροδόπης;

7. Εν γένει, με ποιο τρόπο σκοπεύει η Κυβέρνηση να αναβαθμίσει την αρχαιολογική και μουσειολογική πραγματικότητα στο Νομό Ροδόπης;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: