Παρασκευή, Ιουλίου 24, 2009

Ερώτηση για τη διακοπή του προγράμματος πρόωρης συνταξιοδότησης αλιέων και την ανάγκη άμεσης επανεκκίνησής της

O Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής, καταθέτει στη Βουλή ερώτηση προς τους κ.κ. Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με θέμα την απαράδεκτη επί μακρόν διακοπή του προγράμματος πρόωρης συνταξιοδότησης αλιέων και την ανάγκη άμεσης επανεκκίνησής της.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

1. ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

2. ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

3. ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

4. ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Η Κυβέρνηση οφείλει να επανενεργοποιήσει αμέσως το πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης αλιέων»

Στο Νομό Ροδόπης δραστηριοποιούνται πολλοί αλιείς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα στις δραστηριότητές τους. Ο κλάδος τους βιώνει έντονα την κρατική αδιαφορία για τα τοπικά και γενικά τους προβλήματα. Ένα από αυτά είναι η ανεξήγητη διακοπή για μεγάλο χρονικό διάστημα του Προγράμματος Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αλιέων 55 – 64 ετών, το οποίο έως τώρα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2000 – 2006, Μέτρο 4.2.1, που έχει γενικό στόχο την αποκατάσταση των εργαζόμενων στον κλάδο από τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της αναδιάρθρωσης του αλιευτικού τομέα. Οι ενδιαφερόμενοι αλιείς του Νομού Ροδόπης είναι ανάστατοι διότι εκφράζουν την εύλογη απορία γιατί έπαυσε πρακτικά η ανάπτυξη του πολύ ωφέλιμου Προγράμματος, παρά τις σχετικές προβλέψεις του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Αλιείας (ΕΣΣΑΑΛ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 1, «Μέτρα για την προσαρμογή του αλιευτικού στόλου»).

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί

1. Πότε θα ενεργοποιηθεί ξανά το Πρόγραμμα Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αλιέων;

2. Έχει καταστρώσει η Κυβέρνηση κάποιο συγκεκριμένο και συντονισμένο σχεδιασμό για την ομαλή ανάπτυξή του και τι προβλέπει ο σχεδιασμός αυτός;

3. Γιατί εμφανίσθηκε η για πλέον του έτους ανησυχητική διακοπή του προγράμματος;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: