Δευτέρα, Ιουλίου 20, 2009

Ερώτηση για στήριξη των καλλιεργητών
δημητριακών του Νομού Ροδόπης

O Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής, κατέθεσε στη Βουλή ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα την ανάγκη ειδικής στήριξης των καλλιεργητών δημητριακών του Νομού Ροδόπης μετά τις πρόσφατες συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Αθήνα 21-07-2009
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ»

Οι καλλιεργητές δημητριακών του Νομού Ροδόπης έχουν βιώσει σημαντικά προβλήματα εξαιτίας της γενικότερης κατάρρευσης των τιμών των προϊόντων τους.
Δυστυχώς οι πρόσφατες συνεχείς και ασυνήθιστης έντασης και ποσότητας βροχοπτώσεις που έπληξαν τη Ροδόπη, είχαν σαν συνέπεια την υποβάθμιση (ποιοτικά και ποσοτικά) της συγκομιδής των δημητριακών, επιδεινώνοντας τις εμπορικές προοπτικές τους. Είναι λοιπόν προφανές ότι οι παραγωγοί δημητριακών του Νομού Ροδόπης αντιμετωπίζουν οξύτατο πρόβλημα με το προσδοκώμενο εισόδημά τους, φόβος που ήδη εκφράζεται τόσο από τους ίδιους όσο και από τους αγροτικούς φορείς και παράγοντες του Νομού.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός εάν γνωρίζει το πρόβλημα της επικείμενης απώλειας εισοδήματος των παραγωγών δημητριακών ειδικά του Ν. Ροδόπης λόγω των πρόσφατων βροχοπτώσεων, και ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει για την ενίσχυσή τους ώστε να αντισταθμιστούν οι απώλειες εισοδήματός τους

Δεν υπάρχουν σχόλια: