Τετάρτη, Ιουλίου 15, 2009

Ερώτηση για την αντικατάσταση του Διοικητή της ΕΥΠ
Τοποθετούν τ. δικαστικό λειτουργό
στην "Κομματική" θέση !!!

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής μαζί με άλλους συναδέλφους του από την Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε στη Βουλή ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών με θέμα την αντικατάσταση του Διοικητή της ΕΥΠ.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής :

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Για τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Περίεργες ασάφειες και παραπλανητικές επικλήσεις νομικών διατάξεων στην δήλωση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών για την αντικατάσταση του Διοικητή της ΕΥΠ – μια δήλωση με την οποία καταβάλλονται αγωνιώδεις προσπάθειες να δικαιολογηθεί η αιφνίδια απομάκρυνση του κ. Κοραντή και η επιλογή του κ. Παπαγγελόπουλου, γνωστού για τους χειρισμούς του σε υποθέσεις μείζονος Κυβερνητικού ενδιαφέροντος και μέχρι πρότινος εν ενεργεία δικαστικού λειτουργού, που ενώ όφειλε ως δικαστικός λειτουργός να είναι και να φαίνεται λειτουργικά ανεξάρτητος, τοποθετήθηκε σε μία θέση καθαρά κομματικής επιλογής!»

Στην από 13/7/09 δήλωση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την αντικατάσταση, λίγο μετά την αποκάλυψη μαγνητοφωνημένων συνομιλιών μελών του συνδικάτου εγκλήματος με αναφορές σε στελέχη της Κυβέρνησης Καραμανλή, του Διοικητή της ΕΥΠ κ. Ι. Κοραντή από τ. Αντιεισαγγελέα Εφετών κ. Δ. Παπαγελλόπουλο, το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί τόσο με την αρχειοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών, όσο και με την υπόθεση της ΜΑΥΟ, αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής :

«Η επιλογή του τ. Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών κ. Δ. Παπαγγελόπουλου ως νέου Διοικητή της Ε.Υ.Π. εντάσσεται στο πλαίσιο της πιστής εφαρμογής του γράμματος και του πνεύματος του νέου θεσμικού πλαισίου, το οποίο εγκαθιδρύθηκε με βάση τις διατάξεις του ν. 3649/2008 «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις». Όπως προκύπτει από τις διατάξεις αυτές, μπροστά στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, το οποίο έχει ανατεθεί στην Ε.Υ.Π. - με δυνατότητα, μάλιστα, για πρώτη φορά, άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου επ’ αυτής σύμφωνα με το άρθρο 43 Α του Κανονισμού της Βουλής - μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα ιδίως από λειτουργούς, οι οποίοι διαθέτουν εχέγγυα δικαστικής ανεξαρτησίας. Αυτό, άλλωστε, σηματοδοτεί, μεταξύ άλλων, και η θεσμοθέτηση, με το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 3649/2008, της απόσπασης στην Ε.Υ.Π εισαγγελικού λειτουργού, προκειμένου να ελέγχει κυρίως τη νομιμότητα των ειδικών επιχειρησιακών της δράσεων που αφορούν τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Η προϋπηρεσία και το αδιαμφισβήτητο κύρος του κ. Παπαγγελόπουλου πληρούν, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, τις ως άνω προϋποθέσεις»

Τα παραπάνω αναφέρει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών σε μια αγωνιώδη προσπάθεια να δικαιολογήσει την αιφνίδια αυτή απόφαση αντικατάστασης του κ. Κοραντή και την επιλογή του συγκεκριμένου μέχρι πρότινος εν ενεργεία δικαστικού λειτουργού, που οφείλει ως δικαστικός λειτουργός να είναι και να φαίνεται λειτουργικά ανεξάρτητος, για τοποθέτηση σε μία θέση καθαρά κομματικής επιλογής. Στην ομολογουμένως δύσκολη προσπάθειά της, όμως, αυτή καταφεύγει σε περίεργες ασάφειες και προκαλεί τεράστια ερωτηματικά αφού η διάταξη του αρ. 5 παρ. 3 την οποία επικαλείται δεν αφορά στο Διοικητή της ΕΥΠ, αλλά σε διακριτό πρόσωπο, αποσπασμένο δικαστικό λειτουργό, με διακριτές αρμοδιότητες!!!

Συγκεκριμένα:

● Το αρ. 5 παρ. 3 του ν. 3649/08 ΔΕΝ αναφέρεται στον Διοικητή της ΕΥΠ. Στον Διοικητή της ΕΥΠ αναφέρεται το αρ. 9 παρ. 2 του ίδιου νόμου που ορίζει ότι

«Ο Διοικητής είναι μετακλητός υπάλληλος της κατηγορίας των ειδικών θέσεων με βαθμό 1ο. Διορίζεται και παύεται ελεύθερα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών».

Και δεν κάνει καμία απολύτως αναφορά σε δικαστικό λειτουργό.

● Αντίθετα το αρ. 5 παρ. 3, που αναφέρεται σε δικαστικό λειτουργό, δεν αφορά στη θέση του Διοικητή της ΕΥΠ, αλλά σε διακριτή θέση με συγκεκριμένο επίσης διακριτό ρόλο, που καλύπτεται μετά από απόφαση όχι του Υπουργού Εσωτερικών, αλλά του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.

«Στην ΕΥΠ αποσπάται ύστερα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου ένας εισαγγελικός λειτουργός για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία, ο οποίος ελέγχει την νομιμότητα των ειδικών επιχειρησιακών δράσεών της, που αφορούν θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου και ασκεί όσες άλλες αρμοδιότητες του ανατίθενται με διατάξεις του παρόντος νόμου»

Είναι προφανές ότι η διάκριση αρμοδιοτήτων αυτών των δύο θέσεων και η επιλογή των προσώπων που τις στελεχώνουν από διαφορετικό όργανο και διαφορετική εξουσία, στη μία περίπτωση την εκτελεστική και στην άλλη την δικαστική, εξυπηρετεί το σκοπό του εκατέρωθεν ελέγχου για την τήρηση της νομιμότητας και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προκύπτει, λοιπόν, εύλογος προβληματισμός σχετικά με την επιλογή της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών σε δήλωσή της να προκαλέσει σύγχυση σχετικά με τις δύο αυτές διακριτές θέσεις Διοικητή και αποσπασμένου ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ δικαστικού λειτουργού και να αποδώσει, σε επίπεδο δήλωσης τουλάχιστον, στην πρώτη χαρακτηριστικά της δεύτερης. Προβληματισμός που εντείνεται από την φερόμενη, προς το παρόν τουλάχιστον, ΠΑΝΤΕΛΗ απουσία του εισαγγελέα που προβλέπεται στο αρ. 5 παρ. 3 του ν. 3649/08 από τις τάξεις της ΕΥΠ.

Μετά τα παραπάνω ερωτάσθε :

1. Γιατί στην από 13/7/09 σχετική δήλωση η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών επικαλείται τη διάταξη του αρ.5 παρ. 3 προκειμένου να δικαιολογήσει την επιλογή μέχρι πρότινος εν ενεργεία δικαστικού λειτουργού στην θέση του Διοικητή της ΕΥΠ, την στιγμή που πολύ καλά γνωρίζει ότι αυτή η διάταξη ΔΕΝ αφορά στη Διοίκηση της ΕΥΠ που ορίζεται από την Κυβέρνηση, αλλά σε αποσπασμένο Εισαγγελέα που διορίζεται από τη Δικαιοσύνη για να ελέγχει τη διορισμένη από την Κυβέρνηση Διοίκηση της ΕΥΠ;

2.Ποιος ήταν ο σκοπός της αναφοράς του αρ. 5 παρ. 3 περί αποσπασμένου εισαγγελικού λειτουργού στην παραπάνω δήλωση που αφορούσε εντελώς διαφορετική θέση αυτή του Διοικητή της ΕΥΠ; Μήπως οφείλεται στον υπερβάλλοντα ζήλο της Κυβέρνησης με παραπλανητικές αναφορές να διασκεδάσει τις δικαιολογημένες εντυπώσεις αφενός ότι κρύβονται καθαρά κομματικές σκοπιμότητες πίσω από την αιφνίδια αντικατάσταση του κ. Κοραντή και αφετέρου ότι η καθαρά κομματική επιλογή του προσώπου του κ. Παπαγγελόπουλου επιβεβαιώνει την ύπαρξη στενών δεσμών του μέχρι πρότινος εν ενεργεία Εισαγγελέα με την Κυβερνώσα παράταξη;

3. Υπάρχει αυτή τη στιγμή αποσπασμένος εν ενεργεία ανεξάρτητος εισαγγελέας, που να έχει οριστεί με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου και αρμοδιότητα να ελέγχει την νομιμότητα ειδικών επιχειρησιακών δράσεων της ΕΥΠ όπως ορίζει ο νόμος και μάλιστα το συγκεκριμένο άρθρο που κατά περίεργο τρόπο έσπευσε να αναφέρει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών σε δήλωσή της σχετικά με την τοποθέτηση πρώην εισαγγελικού λειτουργού στη θέση του νέου Διοικητή;

4. Μήπως τελικά η αναφορά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών υποκρύπτει Κυβερνητική πρόθεση να συγκεντρωθεί ανεπίτρεπτα το σύνολο των αρμοδιοτήτων στο πρόσωπο του κ. Παπαγγελόπουλου καταργώντας στην πράξη την νομοθετική πρόβλεψη για έλεγχο της Διοίκησης της ΕΥΠ σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νομιμότητας από ανεξάρτητο αποσπασμένο δικαστικό λειτουργό, που ΔΕΝ επιλέγεται από την Κυβέρνηση και είναι πρόσωπο ΔΙΑΚΡΙΤΟ από τον Κυβερνητικά διορισμένο Διοικητή της ΕΥΠ;

Δεν υπάρχουν σχόλια: