Παρασκευή, Αυγούστου 28, 2009

Ερώτηση για τους αμπελουργούς της Ροδόπης

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

1. ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

2. ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥΣ – ΑΤΕΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΡΟΔΟΠΗ»

Οι αμπελουργοί του Νομού Ροδόπης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων το οποίο διαδικαστικά υποστηρίζεται από τις 266350/10-2-2009, 286785/13-3-2009 και 286857/9-4-2009 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και είναι σύμφωνο με το από 30-6-2008 κατατεθειμένο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2009-2013 (κανονισμός αριθ. ΕΚ 479/2008 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) είναι ανάστατοι. Σύμφωνα με καταγγελίες τους, η απαραίτητη εγγυητική επιστολή (120% επί της δικαιούμενης στρεμματικής ενίσχυσης) που κατέθεσαν ως απαραίτητο δικαιολογητικό προκειμένου να λάβουν την ενίσχυσή τους βάσει του προγράμματος, έπρεπε με την διαπίστωση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας και τη διενέργεια της προβλεπόμενης αυτοψίας να επιστραφεί, πράγμα που δεν συνέβη. Επιβαρύνονται λοιπόν εδώ και μήνες με υπέρογκα και αχρεώστητα έξοδα εξαιτίας αυτού του γεγονότος, πέραν του γενικότερου προβληματισμού για την ατελή εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών. Επίσης, η αδικαιολόγητη αυτή καθυστέρηση προξενεί αλγεινή εντύπωση και υπό το πρίσμα της μη υποχρέωσης κατάθεσης αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής από τους επιλαχόντες του προγράμματος σε περίπτωση που ανακηρύσσονται και αυτοί δικαιούχοι.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί

1. Πώς αντιμετωπίζουν τις διαμαρτυρίες των δικαιούχων αμπελουργών του Νομού Ροδόπης σχετικά με την πολύμηνη καθυστέρηση αποδέσμευσης των εγγυητικών που υπέβαλλαν ως στοιχείο του φακέλου συμμετοχής τους στο τρέχον πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων;

2. Γιατί εμφανίζεται αυτή η καθυστέρηση και πώς σκοπεύουν εφεξής να βελτιώσουν τις σχετικές διαδικασίες ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι αμπελουργοί της περιφέρειας αλλά και όλοι οι αγρότες σε παρεμφερή προγράμματα;

3. Πότε θα επιστραφούν οι εγγυητικές επιστολές των αμπελουργών του Νομού Ροδόπης για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων και πώς σκοπεύει η Κυβέρνηση να θεραπεύσει την τυχόν αχρεώστητη οικονομική ζημία που υπέστησαν από την καθυστέρηση αποδέσμευσής τους για την οποία διαμαρτύρονται;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: