Τρίτη, Αυγούστου 25, 2009

Συνάντηση με τον Γενικό Πρόξενο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη, κ. Christian Thimonier

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής δέχθηκε σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου στο πολιτικό του γραφείο τον Γενικό Πρόξενο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη, κ. Christian Thimonier.

Στη συνάντησή τους, ανάμεσα στα άλλα, συζήτησαν κυρίως :

• αναπτυξιακά θέματα της Ροδόπης και της ευρύτερης περιοχής, με έμφαση στις προοπτικές αναζωογόνησης της ΒΙΠΕ Κομοτηνής

• για τη Δημόσια Διοίκηση

• για τη μεταναστευτική πολιτική στο πλαίσιο της Ε.Ε. αλλά και ειδικότερα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα.

Ο Γιώργος Πεταλωτής παρουσίασε επίσης στο Γάλλο Πρόξενο πτυχές του κυβερνητικού προγράμματος το οποίο σκοπεύει να εφαρμόσει το ΠΑΣΟΚ και δέχθηκε τις ευχές του ξένου διπλωμάτη για τη μελλοντική του πολιτική πορεία. Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε για την έμπρακτη υποστήριξη της ελληνογαλλικής συνεργασίας και έκανε συγκεκριμένες προτάσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Ο Γιώργος Πεταλωτής εστίασε μάλιστα στις δυνατότητες που παρουσιάζονται στις ελληνογαλλικές σχέσεις αν αναπτυχθεί η εξωστρέφεια των τοπικών κοινωνιών της Θράκης.

Οι δύο άνδρες συμφώνησαν για το γεγονός ότι η περιοχή μας εμφανίζει σημαντική επιχειρηματική ελκυστικότητα και διαθέτει τη δυνατότητα υπέρβασης των προβλημάτων της τρέχουσας περιόδου.

Η ανταλλαγή απόψεων κατέληξε σε μια διαβεβαίωση εκατέρωθεν για τη διατήρηση μιας ειλικρινούς και δημιουργικής επικοινωνίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: