Τετάρτη, Φεβρουαρίου 13, 2008

Ερώτηση για τα μισθολογικά αιτήματα αστυνομικών υπαλλήλων

Ο Βουλευτής Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής, υπεύθυνος του τομέα Δημόσιας Τάξης της Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, κατέθεσε στη Βουλή ερώτηση που αφορά τα ώριμα μισθολογικά αιτήματα των αστυνομικών υπαλλήλων.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης είναι το παρακάτω :

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

2. ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «ΩΡΙΜΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»

Ο αστυνομικοί υπάλληλοι της χώρας, ανάμεσα σε πολλά άλλα ενδιαφέροντα, μισθολογικά, ασφαλιστικά και θεσμικά, αιτήματά τους, τα οποία αποτελούν αυτονόητη και σοβαρή βάση διαλόγου με την Κυβέρνηση, έχουν δια των συνδικαλιστικών τους εκπροσώπων καταθέσει κάποια απολύτως επίκαιρα και ώριμα πια, αλλά και λογικά, αιτήματα, στηριγμένα εν πολλοίς στην ανάγκη αναλογικής εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας και των ισχυόντων για τους υπαλλήλους του δημοσίου.

1. Επέκταση και στους αστυνομικούς της νομοθεσίας που αφορά ευεργετικές παροχές για όσους υπαλλήλους απασχολούνται μπροστά σε οθόνες υπολογιστή (επίδομα πληροφορικής, ειδική άδεια)

2. Αποζημίωση του συνόλου των νυκτερινών ωρών εργασίας σε αστυνομικούς υπαλλήλους ακόμα κι αν ξεπερνούν το πλαφόν των 64 ωρών μηνιαίως

3. Ειδικότερα, αναπροσαρμογή της ωριαίας χορηγούμενης νυχτερινής αποζημίωσης από 3 € σε 5 € και αναπροσαρμογή του καθηλωμένου επί πενταετία επιδόματος για την πέραν του πενθημέρου εργασία από 46 € σε 70 €

4. Ολική αναπλήρωση της απώλειας εισοδήματος που στοιχειοθετείται για τους παθόντες εν ώρα υπηρεσίας

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

1. Υιοθετεί το απολύτως εύλογο, δίκαιο, ώριμο και άμεσο των παραπάνω αιτημάτων των αστυνομικών υπαλλήλων; Αν όχι, γιατί;

2. Ποια από αυτά σχεδιάζει να αποδεχθεί και να εφαρμόσει η Κυβέρνηση και πόσο άμεσα;

3. Ποιοι οι σχεδιασμοί της Κυβέρνησης όσον αφορά το σύνολο των αιτημάτων (θεσμικών, ασφαλιστικών και οικονομικών) των αστυνομικών υπαλλήλων όπως της έχουν υποβληθεί αρμοδίως από τα συνδικαλιστικά τους όργανα;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: