Τρίτη, Φεβρουαρίου 12, 2008

Ερώτηση για καθυστέρηση επιδότησης

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής, με αφορμή την αφύσικη καθυστέρηση καταβολής της επιδότησης του κόστους εργασίας προς επιχειρήσεις – δικαιούχους, πλήττοντας τον ντόπιο παραγωγικό και εργασιακό ιστό, κατέθεσε προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας την ακόλουθη ερώτηση:

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επί σειρά ετών, βάσει σχετικών διατάξεων (Νόμοι 1262/82 και 1767/88) οι παραγωγικές, μεταλλευτικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Θράκης απολαμβάνουν το λογικό προνόμιο της επιδότησης από το κράτος του 12% του κόστους εργασίας, γεγονός ωφέλιμο για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην ανταγωνιστικότητά τους και διευκολύνοντας τις προσλήψεις. Το μέτρο αυτό, ανάμεσα σε άλλες πρόνοιες του ελληνικού κράτους υπέρ προβληματικών ή με ειδικά χαρακτηριστικά περιοχών, όπως η Θράκη, συνετέλεσε αποφασιστικά στη διασφάλιση της ανάπτυξής της και αποτελούσε πάντα μια κρίσιμη σταθερά του επιχειρηματικού προγραμματισμού των ντόπιων επιχειρήσεων.

Το τελευταίο διάστημα, παρά τις με κάθε ευκαιρία μεγαλοστομίες περί εξυγίανσης της οικονομίας της χώρας, εμφανίζεται συχνά το φαινόμενο της οικονομικής δυσπραγίας του κράτους, γεγονός που απεικονίζεται και στα δεδομένα δανεισμού του δημοσίου αλλά και στις εξοφλητικές του υποχρεώσεις. Στο πολύπτυχο αυτό φαινόμενο, απασχολεί ιδιαίτερα την περιοχή της Θράκης η καθυστέρηση της επιδότησης του 12% του κόστους εργασίας από το 2ο εξάμηνο του 2006 για όλες τις επιχειρήσεις, όπως καταγγέλλεται από όλους τους φορείς των επιχειρηματιών της περιοχής (Επιμελητήρια, Συνδέσμους). Το γεγονός αυτό:

· Χαρακτηρίζεται «αφύσικο» από τους φορείς των επιχειρηματιών της Θράκης

· Αποθαρρύνει υποψήφιους επενδυτές που απογοητεύονται από τη δυσλειτουργία αυτή και καθίστανται καχύποπτοι

· Αθροίζεται σε μια σειρά δυσμενών φαινομένων για την επιχειρηματικότητα και την αγορά εργασίας της περιοχής όπως η αποβιομηχάνιση, η υψηλή ανεργία, η μη λειτουργία επιτροπών ελέγχου επενδύσεων, η υστέρηση στη χρηματοδότηση της Περιφέρειας που αφορά επενδυτές δικαιούχους επιδοτήσεων

· Εντείνει την αίσθηση αδικίας και αρνητικά διακριτικής μεταχείρισης των επιχειρήσεων της περιοχής σε σχέση με ευεργετήματα που απολαμβάνουν όμοροι νομοί όπως π.χ. η κατά 50% επιδότηση επιτοκίου ρύθμισης των οφειλών των επιχειρήσεων των Νομών Καβάλας και Δράμας

· Έχει και πιο αρνητικές πτυχές δεδομένου ότι, όπως καταγγέλλεται από το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, εκκρεμούν επιδοτήσεις 12% του κόστους εργασίας για μερικές επιχειρήσεις ακόμα και από το δεύτερο εξάμηνο του 2005 ενώ για πολύ περισσότερες από το πρώτο εξάμηνο του 2006, πράγμα που οδηγεί ακόμα και σε υπόνοιες περί εξυπηρέτησης «ημετέρων» κατά προτεραιότητα

· Τινάζει στον αέρα τον ταμιακό προϋπολογισμό πολλών επιχειρήσεων και προφανώς δημιουργεί κατάσταση διαφυγόντων κερδών αφού δικαιούμενοι πόροι επιχειρήσεων δεν τυγχάνουν κατάλληλης χρηματοοικονομικής διαχείρισης από αυτές

· Αφαιρεί τεχνητά από την τοπική κατανάλωση μεγάλο ύψος δαπάνης (περίπου 30 εκ. € για τη Ροδόπη) πράγμα που επιτείνει τη δραματική, έτσι κι αλλιώς, κατάσταση των αγορών της περιοχής

Ερωτώνται οι κ.κ.

Υπουργοί:

· εάν γνωρίζουν το πρόβλημα της σοβαρής καθυστέρησης καταβολής της επιδότησης 12% του κόστους που προβλέπεται για τις επιχειρήσεις της Θράκης

· γιατί εμφανίζεται αυτή η καθυστέρηση

· εάν σκοπεύουν να αποκαταστήσουν άμεσα το πρόβλημα

· ποια μέτρα σκοπεύουν να λάβουν για να μην ξαναεμφανιστεί

· αν προτίθενται να υιοθετήσουν την πρόταση φορέων της περιοχής να συμψηφίζεται το ποσό της επιδότησης με τις εργοδοτικές εισφορές στο αμέσως επόμενο εξάμηνο, αφού βέβαια σχεδιαστεί κατάλληλα η διαδικασία αυτή

· εάν σκοπεύουν να εντάξουν και τη Θράκη σε καθεστώς επιδότησης επιτοκίου ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεών της, αντιστοίχως με τις Υπουργικές Αποφάσεις 15076/Β/657/5-4-2006 και 15077/Β/658/5-4-2006 για τους Νομούς Καβάλας και Δράμας

· εάν αναγνωρίζουν κατ’ αρχήν τη μοναδικότητα της περιοχής της Θράκης ως «ειδικών χαρακτηριστικών» και άρα αυτονόητα δικαιούμενης να μην εξαιρείται από κάθε ευεργετική ρύθμιση που αφορά λοιπές προβληματικές περιοχές της χώρας, πλην ίσως απολύτως και εξαντλητικά τεκμηριωμένων υπερεξειδικευμένων περιπτώσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια: