Τρίτη, Μαρτίου 04, 2008

Ερώτηση για την επιδότηση νέων επαγγελματιών

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής, μαζί με τον Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Έβρου Γιώργο Ντόλιο, καταθέτει στη Βουλή ερώτηση προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, επανερχόμενος στο θέμα των προγραμμάτων επιδότησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών του έτους 2007. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «ΑΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΒΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007»

Με την αριθ. 1971/15-11-2007 ερώτησή μας επιδιώξαμε να αναδείξουμε την αστοχία του Υπουργείου σας όσον αφορά τα προγράμματα επιδότησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών του ΟΑΕΔ και τη δυνατότητα να καλυφθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τις προϋποθέσεις για το έτος 2007, ανεξαρτήτως αν υπέβαλλαν έναρξη επιτηδεύματος προ του μηνός Αυγούστου 2007 ή μετά. Συγκεκριμένα, με την 31343/9-8-2007 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ1472/Β/19-8-2007) το εν λόγω πρόγραμμα ισχύει για όσους έκαναν έναρξη επαγγέλματος από το μήνα Αύγουστο με συνέπεια τη στέρηση του δικαιώματος σε εκατοντάδες νέους επαγγελματίες των νομών Ροδόπης και Έβρου, αλλά και της υπόλοιπης χώρας, να απολαύσουν των ευεργετικών προβλέψεων επιχορήγησης με την ένταξή τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.

Για το τόσο σημαντικό αυτό πρόβλημα των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε νομούς της χώρας που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα ανεργίας, η υπ΄αριθμ. 276/5-12-2007 απάντησή του Υπουργείου σας και ιδιαίτερα η τελευταία παράγραφός της («αντιλαμβανόμενοι ότι σε κάποιους νομούς, ανακύπτουν ζητήματα περιορισμένων ευκαιριών, σε σχέση με άλλους νομούς της χώρας, ο Οργανισμός θα ανταποκριθεί με την ικανοποίηση αιτήσεων ανέργων, που συνέστησαν ατομική επιχείρηση πριν την ημερομηνία έναρξης της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης, με την εξασφάλιση επιπλέον θέσεων, από το γενικό Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών έτους 2007 οι οποίες και θα διατεθούν») δημιούργησε σε εμάς και τους ενδιαφερόμενους στην τοπική κοινωνία την αίσθηση μιας μερικής έστω επίλυσης του προβλήματος που εντοπίσαμε.

Δυστυχώς ο ΟΑΕΔ στο τέλος Ιανουαρίου ανακοίνωσε την επικείμενη ολοκλήρωση του γενικού προγράμματος του 2007 και της εκκίνησης του αντίστοιχου του 2008 μέσω της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα του 2007 με καταληκτική ημερομηνία στα μέσα Φεβρουαρίου, μόνο για την Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και Νήσων. Εφαρμόστηκε λοιπόν η προαναφερθείσα δέσμευσή σας, προφανώς για να καλύψει αναδρομικά για όλο το 2007 τους αδικηθέντες νέους ελεύθερους επαγγελματίες της περιοχής που αφορά, αλλά και πάλι με την εξαίρεση των Νομών Ροδόπης και Έβρου τους οποίους αφορούσε η 1971/15-11-2007 ερώτησή μας.

Ερωτάται η κ.Υπουργός

· Για ποιο λόγο εξαιρέθηκαν οι Νομοί Ροδόπης και Έβρου από την νέα αυτή προκήρυξη του ΟΑΕΔ η οποία πράγματι αποκαθιστά μερικώς την εντοπισθείσα αστοχία της αντίστοιχης προκήρυξης του Ιουλίου του 2007

· Εάν σκοπεύετε να λάβετε κάποια έστω και εκ των υστέρων μέτρα για την ένταξη και των Νομών Ροδόπης και Έβρου σε αντίστοιχο πρόγραμμα με το εν θέματι έτσι ώστε να ενισχυθούν οι εν δυνάμει δικαιούχοι επιδότησης Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες της περιοχής μας και οι οποίοι έκαναν έναρξη επιτηδεύματος προ του Αυγούστου του 2007

· Εάν προτίθεστε να διασφαλίσετε και πώς, την ισότιμη μεταχείριση των ενδιαφερόμενων των Νομών Ροδόπης και Έβρου σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, όσον αφορά γενικά τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις του ΟΑΕΔ αλλά και κάθε άλλη ενίσχυση που παρέχει ο Οργανισμός

Δεν υπάρχουν σχόλια: