Παρασκευή, Μαΐου 16, 2008

Ερώτηση για ανθυπαστυνόμους

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΘ' ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ»

Ο Νόμος 3387/2005 στην παράγραφο 8 του άρθρου 12, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Νόμου 3181/2003, και στο πλαίσιο της αξιοποίησης των πτυχιούχων ανθυπαστυνόμων ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων - Τ.Ε.Ι.), προβλέπει τη δυνατότητα να εισάγονται άνευ εξετάσεων στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, επιπλέον του αριθμού των άλλων εισαγομένων, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η διάταξη αυτή έχει λειτουργήσει θετικά, ωστόσο η ισχύς της λήγει μετά το ακαδημαϊκό έτος 2008 - 2009. Αν δεν επεκταθεί και για το ακαδημαϊκό έτος 2010 — 2011 και πέρα θα δημιουργήσει άνευ λόγου αναστάτωση στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη ενδιαφερόμενων ανθυπαστυνόμων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός εάν σκοπεύει να προβεί έγκαιρα σε νομοθετική ρύθμιση που να προβλέπει την επέκταση των προβλέψεων της παραγράφου 8 του άρθρου 12 του Νόμου 3387/2005 για την άνευ εξετάσεων και καθ' υπέρβαση εισαγωγή των πτυχιούχων ανθυπαστυνόμων στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων και για τα ακαδημαϊκά έτη μετά το 2008 - 2009.

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: