Τρίτη, Μαΐου 20, 2008

Ερώτηση για ΠΕΓΕΑΛ ΑΜΘ

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής, καταθέτει στη Βουλή ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα τα προβλήματα λειτουργίας του Περιφερειακού Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Περιφερειακού Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΠΕΓΕΑΛ ΑΜΘ)»

Από τις αρχές του 2005 ξεκίνησαν οι διαδικασίες λειτουργίας του Περιφερειακού Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ A.M.Θ) με ένα Γεωπόνο με Α' βαθμό που παρουσιάστηκε και ανέλαβε υπηρεσία στις 3/1/2005 εκτελώντας χρέη προϊσταμένου μέχρι τις 15/2/2008 (οπότε και απεβίωσε).

Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το εργαστήριο βρίσκεται στο τμήμα του οικοπέδου του Κρατικού Κτήματος Κομοτηνής με εκκρεμότητα παραλαβής του από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Από το Σεπτέμβριο του 2007 ξεκίνησε πρακτικά και επίσημα η ουσιαστική λειτουργία του εδαφολογικού εργαστηρίου και του εργαστηρίου ανάλυσης αρδευτικών νερών της Υπηρεσίας μας. Σήμερα στο Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ απασχολούνται μόνο ένας Γεωπόνος Π.Ε με σύμβαση Αορίστου Χρόνου και ένας Διοικητικός-Λογιστικός Δ.Ε με σύμβαση Αορίστου Χρόνου.

Από τις 21 Μαρτίου καθήκοντα προϊσταμένου εκτελεί επικουρικά ένας μόνιμος Γεωπόνος Π.Ε με βαθμό Β' παράλληλα με τα κύρια καθήκοντα του ως προϊσταμένου κατ' αναπλήρωση στο Αμπελουργικό Φυτώριο Κομοτηνής. Είναι προφανής η άμεση ανάγκη τοποθέτησης τακτικού προϊσταμένου πλήρους απασχόλησης στη σημαντική αυτή υπηρεσία.

Επιπρόσθετα, ένα εργαστήριο προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των παραγωγών της περιοχής δικαιοδοσίας του (των νομών Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας), και για να επεκτείνει τις δραστηριότητες του σε όλους τους τομείς που προβλέπονται απ' το ιδρυτικό του Π.Δ. 439/19-12-1986, καθώς και το γεγονός ότι ξεκίνησε τη λειτουργία του με την προοπτική διαπίστευσης κατά ISO 17025, δεν μπορεί να βασίζει τη λειτουργία του σε μεγάλο αριθμό εποχιακών υπαλλήλων. Το Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. βοηθάει τους αγρότες στην εφαρμογή των αναλυτικών δεδομένων, συνεισφέρει στην προστασία του Περιβάλλοντος, πρόκειται να δεχθεί το Πρόγραμμα Νιτρορύπανσης που θα εφαρμοστεί στην περιοχή. Έτσι, απαιτείται η στελέχωση του με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό αφού ο χειρισμός των σύγχρονων και ακριβών οργάνων των εργαστηρίων, απαιτεί ολοκληρωμένη εκπαίδευση του προσωπικού. Αυτό είναι δυσχερές έως αδύνατο με τους εποχικούς υπαλλήλους. Οι αιτιάσεις που έχουν αναπτυχθεί δηλαδή ότι αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα για την τοποθέτηση μόνιμου Προϊσταμένου και για πρόσληψη μόνιμου και έμπειρου προσωπικού το εργαστήριο δε θα μπορεί να παρέχει πλήρως τις υπηρεσίες του, είναι απολύτως εύλογες και τεκμηριωμένες.

Ακόμη, είναι αναγκαία τουλάχιστον η προμήθεια του Φασματοφωτομέτρου ατομικής απορρόφησης, η οργάνωση του Φυτοπαθολογικού Εργαστηρίου καθώς και του Εργαστηρίου Ανάλυσης Λιπασμάτων με την ανάλογη υλικοτεχνική υποδομή και φυσικά με το κατάλληλο μόνιμο προσωπικό.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Ποια μέτρα προτίθεται να πάρει για την βέλτιστη δυνατή λειτουργία του Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ.- Α.Μ.Θ.;

2. Ειδικότερα, εάν σκοπεύει να το στελεχώσει με το απαιτούμενο μόνιμο προσωπικό που να εξυπηρετεί τις τρέχουσες ανάγκες του και με ποιο συγκεκριμένο τρόπο

3. Αν θα λειτουργήσουν κανονικά στελεχωμένα και οργανωμένα το Φυτοπαθολογικό Εργαστήριο και το Εργαστήριο Ανάλυσης Λιπασμάτων

4. Αν γνωρίζει τις ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή και πώς συγκεκριμένα και πόσο γρήγορα σκοπεύει να τις αποκαταστήσει;

5. Πότε θα παραληφθεί το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ.-Α.Μ.Θ. από το Υπουργείο σας;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: