Δευτέρα, Οκτωβρίου 20, 2008

Εκπροσώπηση του ΠΑΣΟΚ στις Βρυξέλλες

Ο Βουλευτής Ροδόπης ΠΑΣΟΚ Γιώργος Πεταλωτής εκπροσώπησε το ΠΑΣΟΚ στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος που έγινε στις Βρυξέλλες στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2008. Στις εργασίες έλαβαν μέρος Υπουργοί, Αντιπρόσωποι από Εθνικά Κοινοβούλια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και Περιφερειακές Αρχές. Συζητήθηκαν η παροχή δημόσιων υπηρεσιών, τα εργασιακά δικαιώματα, η ιδιάζουσα κατάσταση των υπηρεσιών υγείας και η οργάνωση των κοινωνικών υπηρεσιών στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

Αναλύθηκαν οι πολιτικές για την προστασία των καταναλωτών, της ποιότητας ζωής, τις καλύτερες αμοιβές και συνθήκες για τους εργαζόμενους, η απλοποίηση και εκσυγχρονισμός της Διοίκησης, ώστε να υπάρχει παρακολούθηση από τους κοινωνικούς εταίρους. Στον τομέα της εργασίας απαιτούνται καλύτερες αμοιβές και συνθήκες καθώς και έλεγχος, εγγυήσεις, εφαρμογή του δικαίου και διάλογος.

Οι Σοσιαλιστές καθόρισαν τις προτεραιότητες που πρέπει να προβάλλουν στους Ευρωπαίους πολίτες ενόψει των Ευρωεκλογών του 2009 και προσδιόρισαν τους βασικούς άξονες που θα συμβάλουν στην καλύτερη λειτουργία μιας πιο δίκαιης και κοινωνικής Ευρώπης. Αποφασίστηκε να προταχθεί η κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέναντι στον άκρατο νεοφιλελευθερισμό προς όφελος των εργαζομένων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: