Τετάρτη, Ιανουαρίου 28, 2009

Ερώτηση για το Ταμείο Πρόνοιας

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οι υπάλληλοι του Δημόσιου του νομού Ροδόπης αλλά και της υπόλοιπης χώρας, διακατέχονται από ανησυχία και. αβεβαιότητα , καθ' ότι to Ταμεία Πρόνοιας των δημοσίων υπαλλήλων βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση. Έχει άνοιγμα 600 εκατομμυρίων ευρώ, με συνέπεια να δυσκολεύεται στην καταβολή του εφάπαξ, στους είκοσι τρεις περίπου χιλιάδες υπαλλήλους, οι οποίοι κατέθεσαν αιτήσεις συνταξιοδότησης κατά το έτος 2008.

Η καταλήστευση και απαξίωση των αποθεματικών του ταμείου, μέσω της αγοράς των ζημιογόνων δομημένων ομολόγων, η ψήφιση του πρόσφατου αντιασφαλιστικού νόμου, η μη μονιμοποίηση, παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού, όλων των συμβασιούχων υπαλλήλων, οι προσλήψεις για εξυπηρέτηση πάγιων και διαρκών αναγκών του δημοσίου τομέα μέσω των προγραμμάτων stage, έχουν ως αποτέλεσμα την κατάρρευση του Ταμείου Πρόνοιας των δημοσίων υπαλλήλων.

Επειδή πρέπει επιτέλους να σταματήσει η απαξίωση και καταλήστευση του Ταμείου Πρόνοιας των δημοσίων υπαλλήλων.

Επειδή πρέπει να καταβληθούν άμεσα τα εφάπαξ σε όλους τους ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης.

Επειδή όλοι οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Πρόνοιας των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς ότι θα τους καταβληθεί το εφάπαξ, όταν συνταξιοδοτηθούν.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

1. Πόσοι υπάλληλοι του δημοσίου υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης κατά το έτος 2008 και σε πόσους από αυτούς έχει μέχρι σήμερα καταβληθεί από το Ταμείο Πρόνοιας το εφάπαξ που δικαιούνται;

2. Ποια άμεσα μέτρα πρόκειται να ληφθούν για την ενίσχυση του Ταμείου Πρόνοιας των δημοσίων υπαλλήλων, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του απέναντι στους δικαιούχους;

3. Προτίθεται η Κυβέρνηση να προβεί με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων στην εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης για την προοπτική του Ταμείου;

4. Με ποιες ενέργειες πρόκειται να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Ταμείου Πρόνοιας των δημοσίων υπαλλήλων;

5. Προτίθεται η Κυβέρνηση να καλύψει τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δημοσίου Τομέα με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες μέσω του ΑΣΕΠ (Ν. 2190/1994) και όχι με προσλήψεις οι οποίες γίνονται με καθεστώς ελαστικής εργασίας (προγράμματα stage, δελτία παροχής υπηρεσιών, συμβασιούχοι), ώστε να αυξηθούν οι εισφορές του Ταμείου;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: