Δευτέρα, Φεβρουαρίου 16, 2009

Ερώτηση για ΙΥΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

1. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

2. Οικονομίας και Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Σφοδρή καταγγελία η Έκθεση Πεπραγμένων 2007 της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΙΥΑ) είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή, η οποία ιδρύθηκε με τον νόμο 3305/2005 και άρχισε να λειτουργεί τον Δεκέμβριο του 2005 (ΦΕΚ 1710/Β/2005). Η Εθνική Αρχή ΙΥΑ έχει εκ του νόμου αποφασιστικές, εποπτικές, γνωμοδοτικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες, οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την επιθεώρηση των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) και Τραπεζών Κρυοσυντήρησης προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια, τον διαρκή έλεγχο της λειτουργίας τους, την επιβολή κυρώσεων, την έγκριση πρωτοκόλλων για τη διενέργεια έρευνας σε ανθρώπινο γεννητικό υλικό, την έκδοση κανονιστικών πράξεων για τη ρύθμιση τεχνικών θεμάτων και την εθνική καταγραφή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της ΙΥΑ στην Ελλάδα.

Στην Έκθεση Πεπραγμένων 2007 της Εθνικής Αρχής ΙΥΑ, η οποία δημοσιοποιήθηκε τον Δεκέμβρη του 2008, αναφέρεται ότι υπάρχει παντελής αδυναμία εκταμίευσης πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών της Αρχής εντός του 2007 και ως εκ τούτου δεν έχει εξοφληθεί κανένας λογαριασμός (τηλεφώνου, ηλεκτρικού ρεύματος, κοινοχρήστων κ.λπ.) από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής, ενώ δεν κατέστη δυνατόν να καταβληθούν ούτε οι δαπάνες εκτύπωσης και παρουσίασης σε συνέντευξη τύπου της Έκθεσης Πεπραγμένων του 2006, ούτε άλλες δαπάνες που εκκρεμούν από το 2006. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της Αρχής προς τον κ. Αβραμόπουλο για απόσπαση ή μετάταξη σε αυτήν τουλάχιστον δύο προσώπων με προσόντα γραμματέως ή πληροφορικού, η Αρχή λειτουργεί ακόμη χωρίς προσωπικό.

Η Έκθεση αναφέρει επιπλέον ότι ουδέποτε κατεβλήθησαν οι αποδοχές της Προέδρου και των μελών οι οποίοι, από της ιδρύσεως της Αρχής παρέχουν ανελλιπώς και ανιδιοτελώς επί διετία τις υπηρεσίες τους. Επίσης, καταγράφονται, με τα πιο μελανά χρώματα, τα προβλήματα στην καταβολή των δαπανών μετακίνησης, τα προβλήματα χώρου, η αδυναμία συνεδρίασης στην έδρα της Αρχής και τα προβλήματα επικοινωνίας του κοινού με την Αρχή.

Εκ των ανωτέρω, ευλόγως συνάγεται, ότι η η Αρχή αδυνατεί να προβεί στους απαραίτητους ελέγχους των Μ.Ι.Υ.Α. και των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης και δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε σοβαρό συμβάν ή καταγγελία. Επιπλέον, Υπό τις παρούσες συνθήκες, η Αρχή αδυνατεί να υλοποιήσει την εθνική καταγραφή των αποτελεσμάτων της εφαρμογής των μεθόδων ΙΥΑ και την επιθεώρηση των Μ.Ι.Υ.Α. και των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης. Ας σημειωθεί ότι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία που ενσωματώνει τις κοινοτικές οδηγίες 2004/23/ΕΚ, 2006/17/ΕΚ και 2006/86/ΕΚ, προβλέπεται ότι ο αρμόδιος φορέας για την εποπτεία του χώρου της ΙΥΑ στην χώρα μας είναι η ανωτέρω Αρχή.

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η Έκθεση –κόλαφος για τον τομέα της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής- είναι ότι η Αρχή αδυνατεί να επιτελέσει το σημαντικότατο έργο το οποίο της έχει ανατεθεί, γεγονός που αποδυναμώνει εμπράκτως τον νόμο και καθηλώνει την εφαρμογή της ΙΥΑ στο παλαιό καθεστώς ανομίας. Είναι δε λυπηρό το γεγονός ότι ο τομέας της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και η υγεία των πολιτών έχει αφεθεί από την Κυβέρνηση χωρίς καμία πραγματική εποπτεία.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί

1. Ποια είναι ακριβώς η κατάσταση της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σήμερα, σε επίπεδο οικονομικών, προσωπικού, στέγασης, αποδοχών των μελών της και ουσιαστικής λειτουργίας της με τη διενέργεια ελέγχων και την επιθεώρηση των Μ.Ι.Υ.Α. και των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης;

2. Στην περίπτωση που η κατάσταση είναι ακόμη όπως περιγράφεται Έκθεση Πεπραγμένων 2007 της Εθνικής Αρχής ΙΥΑ, σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να αρθούν τα ως άνω λειτουργικά προβλήματα και να λειτουργήσει επιτέλους επί της ουσίας η Εθνικής Αρχής ΙΥΑ; Και ειδικότερα, πώς θα αντιμετωπίσετε το θέμα της έδρας, του προσωπικού, των απολαβών της Προέδρου και των μελών, των έως τώρα λειτουργικών δαπανών και των δαπανών μετακίνησης των μελών; Αλλά και επί της ουσίας, υπάρχει κάποιο σχέδιο, και αν ναι ποιο, προκειμένου η Αρχή να λειτουργεί αποτελεσματικά και να ασκεί όλες τις στον νόμο οριζόμενες αποφασιστικές, εποπτικές, γνωμοδοτικές και ελεγκτικές της αρμοδιότητες;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: