Παρασκευή, Φεβρουαρίου 13, 2009

Απάντηση για Εγνατία

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής, είχε πρόσφατα καταθέσει ερώτηση προς τους Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ και Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά με τους Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) της Εγνατίας Οδού. Με την ερώτησή του, αφού καυτηρίασε τον άστοχο επικοινωνιακό παροξυσμό της Κυβέρνησης περί «ολοκλήρωσης της Εγνατίας σύμφωνα με τις δεσμεύσεις» έθεσε το ερώτημα «πότε θα κατασκευαστούν και θα λειτουργήσουν οι Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) που προβλέπονται για την Εγνατία Οδό».

Οι απαντήσεις προδίδουν την αμηχανία της Κυβέρνησης και επιβεβαιώνουν τις αιτιάσεις του Βουλευτή της Ροδόπης αλλά και γενικότερα του ΠΑΣΟΚ. Ο καθ΄ ύλην αρμόδιος Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, στον οποίο παρέπεμψε το Υπουργείο Μεταφορών ως «αναρμόδιο», αφενός επιβεβαιώνει απόλυτα αυτή την κρίσιμη έλλειψη ΣΕΑ για τον αυτοκινητόδρομο και αφετέρου δεν δίνει ούτε κατά προσέγγιση απάντηση στο πολύ συγκεκριμένο ερώτημα που του τέθηκε.

Ο δύο απαντήσεις παρατίθενται αμέσως παρακάτω :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Ερώτηση.

ΣΧΕΤ: Έγγραφο σας 12775/20.1.2009.

Σε απάντηση της Ερώτησης με αριθμό 12775/20.1.2009 που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Γ. Πεταλωτής σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.) στην Εγνατία Οδό, σας πληροφορούμε ότι το θέμα αυτό δεν ανήκει στις αρμοδιότητες του Υπ.Μ.Ε. Αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

--------------------------

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΘΕΜΑ: Σταθμοί εξυπηρέτησης της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 12775/20.1.2009 που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Πεταλωτής

ΚΟΙΝ.: 1) Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών - Γραφείο Υπουργού

2) Βουλευτή κ. Γεώργιο Πεταλωτή

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης και σύμφωνα με τα στοιχεία της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε», σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1. Η χωροθέτηση των ΣΕΑ της Εγνατίας οδού εγκρίθηκε με τον Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162Α/2-8-2006).

2. Η εγκεκριμένη χωροθέτηση είναι προϋπόθεση για την σύνταξη των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων εκδόθηκαν α) στις 18-3-2008 για τα ΣΕΑ Αρδανίου και Μάκρης στην Θράκη β) στις 23-4-2008 για τα ΣΕΑ Σώστη στη Θράκη και Πλάτανου στην Κ. Μακεδονία γ) στις 5-8-2008 για το ΣΕΑ Ελευθεροχωρίου στην Ήπειρο.

3. Δεν είναι δυνατή η δημοπράτηση ΣΕΑ χωρίς την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, βάσει των οποίων γίνονται οι διαμορφώσεις του απαιτούμενου χώρου παρά την οδό και οι σχετικές απαλλοτριώσεις, όπου απαιτούνται. Έως και το τέλος του 2003 αυτά που είχαν γίνει ήταν μία προεργασία, η οποία περιλάμβανε προτάσεις για κτιριολογικές απαιτήσεις, δεν μπορούσαν όμως να οδηγήσουν σε δημοπράτηση, δεδομένου ότι δεν υπήρχε ούτε εγκεκριμένη χωροθέτηση, ούτε περιβαλλοντικοί όροι.

4. Στις 15/7/2008 έγιναν τρεις διαγωνισμοί για την ανάπτυξη, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση ζεύγους ΣΕΑ στις θέσεις α) Αρδάνιο και Μάκρη β) Σώστη γ) Πλάτανος. Κατατέθηκαν προσφορές μόνο για τη θέση Πλάτανος και αυτός ο Σταθμός υλοποιείται, ενώ για τις άλλες θέσεις οι διαγωνισμοί ήταν άγονοι. Οι διαγωνισμοί αυτοί προκηρύχθηκαν και πάλι στις 4-12-2008.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Θ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: