Τρίτη, Απριλίου 14, 2009

Ερώτηση για έλλειψη θηροφυλακής

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: Πλήρης έλλειψη Θηροφυλακής

Σύμφωνα με καταγγελίες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης – ΚΟΜΑΘ (ψήφισμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Κυνηγετικών Συλλόγων Μακεδονίας – Θράκης από 22 Μαρτίου 2009), ορισμένες δασικές υπηρεσίες και η κεντρική Υπηρεσία Θήρας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εμποδίζουν τους θηροφύλακες που επισήμως είναι επιφορτισμένοι να επιτηρούν τη συμμόρφωση των κυνηγών με τις επιταγές του νόμου, ερμηνεύοντας αυθαίρετα και καταχρηστικά το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Έτσι πρακτικά η χώρα στερείται αποτελεσματικής θηροφύλαξης αφού έχει σκοπίμως καταστεί νεφελώδες το καθεστώς για τις αρμοδιότητες των θηροφυλάκων που έχουν προσλάβει και συντονίζουν οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι εδώ και πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα να αδρανοποιούνται ένεκα της έντονης ανασφάλειας δικαίου που επικρατεί τον τελευταίο καιρό.

ΕΠΕΙΔΗ η συντεταγμένη Πολιτεία έχει τη στοιχειώδη υποχρέωση να μεριμνά ειλικρινά για τον αριθμό των ειδών της άγριας ζωής που είναι απαραίτητος για την πλήρη φυσική ισορροπία

ΕΠΕΙΔΗ υπό την αιγίδα της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος (Κ.Σ.Ε.), προσλήφθηκαν εδώ και χρόνια μεγάλος αριθμός φυλάκων θήρας ως υπαλλήλων της, για την κάλυψη του κενού από την παντελή έλλειψη κρατικής φύλαξης των ειδών της άγριας πανίδας, πράγμα το οποίο είχε διαπιστώσει και το Σ.τ.Ε. και είχε, εξ αυτού του λόγου, θέσει ως προϋπόθεση συνέχισης της άσκησης θήρας την επαρκή θηροφύλαξη.

ΕΠΕΙΔΗ Η Πολιτεία υιοθέτησε αυτή την εξέλιξη και προέβη στις κατάλληλες ενέργειες ώστε οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας που προσλήφθηκαν α) να έχουν αδιακώλυτη θεσμική δυνατότητα λειτουργίας για την πάταξη της λαθροθηρίας με διενέργεια ελέγχων και βεβαίωση παραβάσεων, υποκείμενοι βεβαίως ως προς το σκέλος αυτό και στον έλεγχο της Δασικής Υπηρεσίας, και β) να υπάγονται, κατά τα λοιπά, ως προς τις ιδιωτικού δικαίου σχέσεις τους, στους Κυνηγετικούς Συλλόγους ως εργοδότες (καθορισμός και τήρηση ωραρίου, έλεγχος τήρησης των όρων της σύμβασης, καταγγελία της σύμβασης, αμοιβή κλπ.).

ΕΠΕΙΔΗ στην ευρύτερη περιοχή ευθύνης της ΚΟΜΑΘ προσλήφθηκαν 60 περίπου ιδιωτικοί φύλακες θήρας ως υπάλληλοί της και, επιπλέον, προσλήφθηκαν άλλοι τόσοι περίπου ιδιωτικοί φύλακες θήρας από τους Κυνηγετικούς Συλλόγους της Μακεδονίας - Θράκης (στο σύνολο της χώρας ο αριθμός των προσληφθέντων από τις κυνηγετικές οργανώσεις ιδιωτικών φυλάκων θήρας υπερβαίνει σήμερα τους 500), με αποτέλεσμα μέσα σε λίγα χρόνια να βεβαιωθεί μεγάλος αριθμός παραβάσεων θήρας στις οποίες, κατά λογική συνεπαγωγή, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και η παρατηρούμενη ανάκαμψη των πληθυσμών της άγριας πανίδας (θηραμάτων).

ΕΠΕΙΔΗ τα χρήματα των κυνηγών για τη θηροφυλακή φαίνεται να σπαταλώνται χωρίς να εκπληρώνουν το στόχο τους μετά τις αυθαίρετες παρεμβάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΕΠΕΙΔΗ το παραπάνω πρόβλημα επισημάνθηκε άμεσα στον τότε αρμόδιο για τα θέματα θήρας Υφυπουργό κ. Κωνσταντίνο Κιλτίδη, τόσο εγγράφως όσο και σε δύο συνεχόμενες συναντήσεις του Δ.Σ. της ΚΟΜΑΘ μαζί του και, υπό την αιγίδα της Κ.Σ.Ε., συμφωνήθηκε η άμεση νομοθετική του επίλυση, για την οποία δόθηκε η διαβεβαίωση ότι θα λάμβανε χώρα εντός του Δεκεμβρίου 2008 - Ιανουαρίου 2009

ΕΠΕΙΔΗ μετά τον πρόσφατο κυβερνητικό ανασχηματισμό, τα θέματα θήρας υπήχθησαν απ’ ευθείας στο νέο Υπουργό, τον οποίο επισκέφθηκε η Κ.Σ.Ε. και του υπέβαλε συγκεκριμένο σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης

ΕΠΕΙΔΗ μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει το θέμα μιας νέας νομοθετικής ρύθμισης, άρα εκτιμάται ότι η αδρανοποίηση των ιδιωτικών φυλάκων θήρας δημιουργεί ένα ελεγκτικό κενό

ΕΠΕΙΔΗ η επαγγελματική δέσμευση εκατοντάδων θηροφυλάκων μετατρέπεται εκ των πραγμάτων σε αδικαιολόγητη σπατάλη των χρημάτων που από το υστέρημα τους δαπανούν οι κυνηγοί, με πιθανό κίνδυνο καταγγελίας όλων των υφισταμένων συμβάσεων εργασίας των θηροφυλάκων

ΕΠΕΙΔΗ εάν όλα τα προαναφερθέντα ζητήματα δεν επιλυθούν νομοθετικά το ταχύτερο και το αργότερο έως την έκδοση της νέας ρυθμιστικής απόφασης προκαλείται αναστάτωση στη θήρα και βλάβη του φυσικού περιβάλλοντος

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός:

1. Αν αναγνωρίζει την πολύτιμη συνεισφορά των ιδιωτικών φυλάκων θήρας στην επιτήρηση της ορθής ανάπτυξης δραστηριοτήτων θήρας στη χώρα

2. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί και ποια μέτρα θα λάβει για την άμεση αποσαφήνιση του καθεστώτος θηροφυλακής με τρόπο που να ικανοποιεί την ανάγκη προστασίας της άγριας πανίδας της χώρας

3. Πώς αντιμετωπίζει τις δικαιολογημένες ενστάσεις των Κυνηγετικών Συλλόγων για την απαράδεκτη αντιμετώπισή τους τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τη μέριμνά τους και τη διαφανή και αξιολογημένη στην πράξη παρουσία τους προκειμένου για την προστασία της άγριας πανίδας της χώρας

4. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ενδεχόμενος κυβερνητικός σχεδιασμός για ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τη θήρα στη χώρα μας

Δεν υπάρχουν σχόλια: