Τρίτη, Απριλίου 14, 2009

Ερώτηση για εγκατάλειψη παλιννοστούντων

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ OIKONOMIAΣ KAI OIΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Η Κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει τους παλιννοστούντες ομογενείς

Οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ χορήγησαν επιδοτούμενα δάνεια για την αγορά πρώτης κατοικίας ή οικοπέδου στους παλιννοστούντες ομογενείς από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας μας, μεταξύ των οποίων και στο Νομό Ροδόπης.

Τα δάνεια αυτά εκτοκίζονται με επιτόκιο το οποίο είναι ίσο με το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, 12μηνης διάρκειας της τελευταίας έκδοσης πριν από την έναρξη κάθε περιόδου εκτοκισμού, προσαυξημένα κατά 2,2 εκατοστιαίες μονάδες και για τα οποία παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον, το επιτόκιο επιδοτείται από το Δημόσιο σε ποσοστό που εξαρτάται από την περιοχή στην οποία ανήκει το αγοραζόμενο ακίνητο.

Η σύνδεση με τα επιτόκια των εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου καθιστούσε τα στεγαστικά δάνεια των παλιννοστούντων προνομιακά, καθ’ ότι τότε τα επιτόκια των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου ήταν χαμηλά λόγω της αναπτυξιακής πορείας της ελληνικής οικονομίας.

Με αυτή την πολιτική η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έδειχνε το αμέριστο ενδιαφέρον της και την υποστήριξή της για την στεγαστική αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών οι οποίοι εγκαταστάθηκαν και στον Νομό Ροδόπης.

Όμως, σήμερα η Κυβέρνηση της ΝΔ αυξάνει το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων παρά τη μεγάλη οικονομική κρίση και ανεργία που πλήττει πρώτα απ΄ όλα τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα.

Η σημερινή άνοδος των επιτοκίων των εντόκων γραμματίων καθιστά δυσβάσταχτη για τους δανειολήπτες την αποπληρωμή των δανείων αυτής της κατηγορίας. Είναι αναγκαίο η λήψη άμεσων μέτρων προκειμένου να ανακουφιστούν οι δανειολήπτες παλιννοστούντες.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, προκειμένου να περιοριστεί το ύψος της τοκοχρεωλυτικής εξυπηρέτησης των στεγαστικών δανείων των παλιννοστούντων ομογενών που έχουν εγκατασταθεί στο Νομό Ροδόπης, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: