Τετάρτη, Μαΐου 06, 2009

Ερώτηση για την υποβάθμιση των
ασφαλισμένων του Δημοσίου

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής, κατέθεσε στη Βουλή ερώτηση προς τους Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Οικονομίας και Οικονομικών, με θέμα την υποβάθμιση των ασφαλισμένων του Δημοσίου λόγω της ξαφνικής και αναίτιας παύσης ανάληψης από την Πολιτεία του κόστους ενός μεγάλου πλήθους εργαστηριακών εξετάσεων.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

1. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η Κυβέρνηση, με απόφαση που εκδόθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, υποβαθμίζει τους ασφαλισμένους στον Οργανισμό Πρόνοιας Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) συνταξιούχους και υπαλλήλους του Δημοσίου, τόσο του Νομού Ροδόπης, όσο και της υπόλοιπης χώρας, καθ΄ότι στο εξής θα υποχρεώνονται να καλύπτουν με δικά τους έξοδα και τις δαπάνες περίθαλψης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Επαγγελματικής Ένωσης Εργαστηριακών Γιατρών, μικροεπεμβάσεις, ορθοπεδικές επεμβάσεις, σπινθηρογραφήματα, μικροβιολογικές εξετάσεις, ενδοσκοπήσεις, καρδιολογικές εξετάσεις, ανοσοθεραπείες, λιθοτριψιάσεις, εικοσιτετράωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης, καρκινικοί δείκτες, θυροξίνη, ηπατικές εξετάσεις και μια σειρά ακόμη ιατρικών πράξεων, για τις οποίες ο ΟΠΑΔ πλήρωνε μέχρι πρότινος εν μέρει ή ολικώς τις δαπάνες για λογαριασμό των ασφαλισμένων του, δεν θα καλύπτονται πλέον από τον Οργανισμό, παρά το γεγονός ότι έχουν κοστολογηθεί με γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) και έχουν γίνει αποδεκτές από τον Υπουργό Υγείας.

Το παραπάνω πρόβλημα έχει προκύψει ύστερα από την ανάλγητη απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε στις 13-04-2009 και σύμφωνα με την οποία δεν αναγνωρίζονται οι γνωμοδοτήσεις του ΚΕΣΥ, έστω και αν είχαν γίνει αποδεκτές από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας.

Έτσι οι ασφαλισμένοι στον ΟΠΑΔ του Νομού Ροδόπης, αλλά και της υπόλοιπης χώρας, παραμένουν ανασφάλιστοι και τίθεται σε κίνδυνο η υγείας τους, αφού αρκετοί που έχουν ανάγκη απαραίτητων ιατρικών εργαστηριακών εξετάσεων δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν το οικονομικό τους κόστος.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

  1. Για ποιους λόγους η Κυβέρνηση με τις πράξεις και παραλείψεις της υποβαθμίζει τους ασφαλισμένους στον ΟΠΑΔ και δεν καλύπτει τις δαπάνες για δεκάδες σημαντικές ιατρικές εξετάσεις;
  2. Ποιες άμεσες ενέργειες πρόκειται να γίνουν ώστε ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) να καλύπτει τις δαπάνες των εγκεκριμένων από το ΚΕΣΥ ιατρικών εξετάσεων όλων των ασφαλισμένων του Νομού Ροδόπης αλλά και της υπόλοιπης χώρας;
  3. Ποια άλλα συγκεκριμένα μέτρα πρόκειται να λάβει η Κυβέρνηση για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης όλων των ασφαλισμένων;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: