Δευτέρα, Ιουνίου 29, 2009

Ερώτηση για διασπορά και κατακερματισμό
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

ΠΡΟΣ ΤΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θέμα: Η Κυβέρνηση οφείλει να αρνηθεί οριστικά τη διασπορά και τον κατακερματισμό του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης εκτός Θράκης

Βασικός αναπτυξιακός και κοινωνικός πυλώνας της Θράκης είναι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), γύρω από το οποίο είναι συσπειρωμένοι όλοι οι πολίτες και ο ρόλος του οποίου στην τοπική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη είναι οικουμενικά αποδεκτός ως αυτονόητος.

Η παρούσα Κυβέρνηση, παραλαμβάνοντας από το ΠΑΣΟΚ τη σκυτάλη μιας μακράς παράδοσης ενίσχυσης και επέκτασής του από το ΠΑΣΟΚ, με σκοπό την περιφερειακή ενδυνάμωση του βορειοανατολικού άκρου της Ελλάδας, της ακριτικής Θράκης και την ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, πολύ πρόσφατα έλαβε την καλοδεχούμενη απόφαση ίδρυσης δύο νέων Τμημάτων στην Κομοτηνή. Παρά τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η έναρξη της λειτουργίας τους, όντας πολύ πρόχειρος και ελλειμματικός ο σχεδιασμός ανάπτυξής τους, η εξαγγελία αυτή ερμηνεύτηκε λογικά ως σήμα σαφούς επιμονής της Πολιτείας στο προφανές: το ΔΠΘ έχει πολλά ακόμα να προσφέρει στη Θράκη και τη Ροδόπη.

Δυστυχώς έχει αναπτυχθεί μια έντονη φημολογία διασποράς και κατακερματισμού του ΔΠΘ σε γειτονικές περιοχές εκτός Θράκης, για ψηφοθηρικούς μικροτοπικιστικούς λόγους. Παρόλο που επανειλημμένα η τοπική κοινωνία στη Ροδόπη έχει σταθεί δυναμικά και τεκμηριωμένα απέναντι σε τέτοιες μεθοδεύσεις, φαίνεται ότι η Κυβέρνηση αδυνατεί να κατανοήσει στοιχειωδώς ότι η προοπτική τέτοιων πειραματισμών, έστω και σε επίπεδο βολιδοσκόπησης, πλήττει τη Θράκη και το Πανεπιστήμιό της, ηθικά αλλά και ουσιαστικά.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός

1.Εάν υπάρχει οποιουδήποτε τύπου σχεδιασμός διασποράς και κατακερματισμού του ΔΠΘ εκτός Θράκης

2.Ποια είναι η στρατηγική ανάπτυξής του στο μέλλον σε αδρές γραμμές ;

ΑΘΗΝΑ, 29 -06 – 2009

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: