Σάββατο, Ιουνίου 20, 2009

Ερώτηση για Ενίσχυση της διδασκαλίας
της ιστορίας της Θράκης

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ενίσχυση της διδασκαλίας της ιστορίας της Θράκης»

Εύκολα διαπιστώνει κανείς σοβαρά ελλείμματα στα σχολικά βιβλία ιστορίας όσον αφορά την ιστορία της Θράκης, από την αρχαιότητα έως τα νεώτερα χρόνια. Ιδιαίτερα απογοητευτικός είναι ο διδακτικός εκμηδενισμός της σημαντικής συνεισφοράς της Θράκης στην Επανάσταση του 1821 καθώς και της ηρωικής μάχης των Οχυρών της Θράκης (και ειδικά του Οχυρού της Νυμφαίας στο Νομό Ροδόπης), το 1941, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Εδώ και ένα περίπου χρόνο, με δύο επιστολές μου σε δύο διαφορετικούς Υπουργούς Παιδείας, προέτρεψα την Κυβέρνηση να ενεργήσει άμεσα και με κάθε πρόσφορο τρόπο για την αποκατάσταση των ελλειμμάτων ιστορικών αναφορών στη Θράκη. Με χαρακτηριστική καθυστέρηση, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (στο οποίο διαβιβάστηκαν οι εν λόγω επιστολές) απάντησε με ανησυχητικά ανούσιο τρόπο, αφενός καταγράφοντας απολογητικά αναφορές στην ιστορία της Θράκης στη διδακτέα ύλη όλων των σχολικών βαθμίδων, χωρίς να τις αξιολογεί ποσοτικά και ποιοτικά, και αφετέρου προαναγγέλλοντας περαιτέρω «ελάφρυνση της υπερβολικής ύλης» υπό το πρίσμα μάλιστα μιας ασαφούς διατύπωσης περί «κατά το δυνατόν ορθολογικής και δίκαιης κατανομής» στο αόριστο μέλλον. Το γεγονός αυτό αφήνει απορημένη και ανικανοποίητη μεγάλη μερίδα πολιτών της Ροδόπης οι οποίοι απαιτούν τη μεθοδική και επαρκή προσέγγιση της Ιστορίας της Θράκης στη δημόσια εκπαίδευση. Εξακολουθεί να προκαλεί η ασύμμετρη αντιμετώπισή της σε σχέση με την, πράγματι πλούσια, ελληνική ιστορία, τοπική και εθνική.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ συνεπώς ο κ. Υπουργός

1. Αναγνωρίζει τα ελλείμματα στη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας της Θράκης;

2. Με ποιο τρόπο και πόσο σύντομα σκοπεύει να τα αποκαταστήσει;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: