Τρίτη, Σεπτεμβρίου 15, 2009

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα Κοινοβουλευτικής δράσης ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΕΤΑΛΩΤΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Ενδεικτικά παραθέτουμε 4 ερωτήσεις που αφορούν τους Πόντιους Ομογενείς και καταδεικνύουν το ενδιαφέρον μας, τη διάθεση ουσιαστικής συνδρομής και την ανάγκη να εξακολουθήσει η ειδική τους στήριξη.

3 απαντήθηκαν οπότε παρατίθενται και οι απαντήσεις.

Η μία, που αφορά τους ταχυδρομικούς διανομείς δεν απαντήθηκε μεν, ωστόσο μάθαμε ότι η παρέμβασή μας είχε αποτέλεσμα.

Οι δύο ερωτήσεις για το διαπολιτισμικό σχολείο Σαπών αφορούν άμεσα τους παλιννοστούντες, παρόλο που δεν αναφέρονται ευθέως σε αυτούς.

Παρατίθενται παρακάτω οι σχετικές ερωτήσεις και απαντήσεις :

Δεν υπάρχουν σχόλια: